Chłodnictwo przemysłowe: monobloki, splity i bi-bloki, agregaty skraplające, chłodnice powietrza, chillery.

Seria CS - urządzenia rozdzielone tzw. splity chłodnicze i mroźnicze

kompletne urządzenia rozdzielone – typu split z rurociągiem chłodniczym 5m, jednostka skraplająca wieszana na ścianie, chłodnica montowana w komorze

Bora CS

Elektroniczny panel sterujący – na przewodzie 5m dł., do montażu np.przy drzwiach do komory (ewentualnie do 20m) – podłączony do urządzenia.

rozprężanie czynnika: kapilara.

Odszranianie grzałkami elektrycznymi.

Urządzenie przygotowane do sterowania oświetleniem komory.

Urządzenie przygotowane do podłączenia mikro-wyłącznika drzwiowego.

Przewód do podłączenia grzałki drzwi dla urządzeń mroźniczych.

Wszystkie jednostki wyposażone są w presostat niskiego ciśnienia o stałej nastawie, wszystkie modele trójfazowe i CSN 2122 są również wyposażone w presostaty wysokiego ciśnienia o stałej nastawie.

Bezpośredni odpływ skroplin.

Grzałka w odpływie skroplin we wszystkich urządzeniach zerowych i minusowych.

Standardowa długość rurociągów chłodniczych z okablowaniem (pomiędzy chłodnicą a jednostką zewnętrzną) wynosi 5m (na zamówienie 10m).

Urządzenie oraz rurociągi są napełnione czynnikiem R404a oraz zaopatrzone w szybko-złączki aby ułatwić montaż.

Jednostki zewnętrzne w wersji standard zaleca się montować w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada poniżej +10C.

Do montażu urządzeń na zewnątrz służy tzw „pakiet zimowy”.
W tym przypadku zalecane jest również lekkie zadaszenie.


Wyposażenie opcjonalne:

  • inne zasilanie elektryczne, stosowane w innych krajach
  • skraplacz chłodzony wodą: jednostki wyposażone w skraplacz chłodzony wodą, są również wyposażone w zawór wody sterowany ciśnieniem, presostat wysokiego ciśnienia o stałej nastawie (również w urządzeniach jednofazowych), jak również wentylator chłodzenia sprężarki (tylko w monoblokach mroźniczych)
  • rurociąg wypełniony czynnikiem w zwoju, z kablami elektrycznymi – 10m długości
  • Monitor napięcia.
  • presostat wysokiego ciśnienia (dla jednostek jednofazowych, w modelu CSN 2122 jest to standard).
  • Presostat wentylatora skraplacza
  • Regulator obrotów wentylatora skraplacza (forma 3) (przy montażu na zewnątrz)
  • Grzałki płytki sterującej (przy montażu na zewnątrz).
  • Grzałka karteru sprężarki (przy montażu na zewnątrz).