Chłodnictwo przemysłowe: monobloki, splity i bi-bloki, agregaty skraplające, chłodnice powietrza, chillery.

Seria HT urządzenia wyciszone - splity chłodnicze i mroźnicze – montowane na posadzce

Kompletne urządzenia rozdzielone – bez rurociągu chłodniczego, jednostka skraplająca montowana na posadzce zapewniająca niski poziom hałasu, chłodnica montowana w komorze pod sufitem.

Bora HT

Wygłuszona obudowa sekcji sprężarki agregatu skraplającego.

Sprężarki hermetyczne z grzałką karteru.

6-polowe wentylatory skraplacza

Elektroniczny panel sterujący – na przewodzie 5m dł., do montażu np. przy drzwiach do komory (ewentualnie do 20m) – podłączony do urządzenia.

rozprężanie czynnika:  termostatyczny zawór rozprężny

Odszranianie:   grzałki elektryczne.

Zbiornik cieczy z zaworem odcinającym.

Filtr i wziernik cieczy po stronie ciekłej czynnika.

Urządzenie przygotowane do sterowania oświetleniem komory.

Urządzenie przygotowane do podłączenia mikro-wyłącznika drzwiowego.

Przewód do podłączenia grzałki drzwi dla urządzeń mroźniczych.

Wszystkie jednostki wyposażone są w presostaty niskiego i wysokiego ciśnienia o stałej nastawie, z automatycznym resetem.

Zawór elektromagnetyczny po stronie ciekłego czynnika.

Bezpośredni odpływ skroplin.

Grzałka w odpływie skroplin we wszystkich urządzeniach zerowych i minusowych.

Jednostki zewnętrzne w wersji standard zaleca się montować w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada poniżej +10C.

Do montażu urządzeń na zewnątrz służy tzw „pakiet zimowy”.

Urządzenie w wykonaniu umożliwiającym montaż zewnętrzny.

Wyposażenie opcjonalne:

  • inne zasilanie elektryczne, stosowane w innych krajach
  • skraplacz chłodzony wodą
  • Monitor napięcia.
  • wyłącznik ciśnieniowy wentylatora skraplacza , lub regulator obrotów wentylatora skraplacza
  • Grzałka panelu sterowniczego