Chłodnictwo przemysłowe: monobloki, splity i bi-bloki, agregaty skraplające, chłodnice powietrza, chillery.

Seria LB - urządzenia rozdzielone tzw. splity chłodnicze i mroźnicze – montowane na posadzce

Kompletne urządzenia rozdzielone – bez rurociągu chłodniczego, jednostka skraplająca pontowana na posadzce, chłodnica montowana w komorze pod sufitem.

Bora LB

Elektroniczny panel sterujący – na przewodzie 5m dł., do montażu np.przy drzwiach do komory (ewentualnie do 20m) – podłączony do urządzenia.

rozprężanie czynnika:  termostatyczny zawór rozprężny

Odszranianie:   grzałki elektryczne.

Urządzenie przygotowane do sterowania oświetleniem komory.

Urządzenie przygotowane do podłączenia mikro-wyłącznika drzwiowego.

Przewód do podłączenia grzałki drzwi dla urządzeń mroźniczych.

Wszystkie jednostki wyposażone są w presostat niskiego ciśnienia o stałej nastawie, wszystkie modele trójfazowe i LBN 2122 są również wyposażone w presostaty wysokiego ciśnienia o stałej nastawie.

Bezpośredni odpływ skroplin.

Grzałka w odpływie skroplin we wszystkich urządzeniach zerowych i minusowych.

Wszystkie modele wyposażone są w zbiornik cieczy, filtr oraz wziernik cieczy.

Króćce rur  z chłodnicy i z agregatu, bez zaworów i kołnierzy.

Grzałka karteru sprężarki – standardowo w urządzeniach ze sprężarką pół-hermetyczną.

Jednostki zewnętrzne w wersji standard zaleca się montować w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada poniżej +10C.

Do montażu urządzeń na zewnątrz służy tzw „pakiet zimowy”.

Urządzenie w wykonaniu umożliwiającym montaż zewnętrzny.

Wyposażenie opcjonalne:

  • inne zasilanie elektryczne, stosowane w innych krajach
  • skraplacz chłodzony wodą: jednostki wyposażone w skraplacz chłodzony wodą, są również wyposażone w zawór wody sterowany ciśnieniem, presostat wysokiego ciśnienia o stałej nastawie (również w urządzeniach jednofazowych), jak również wentylator chłodzenia sprężarki (tylko w monoblokach mroźniczych)
  • Monitor napięcia.
  • Panel sterujący pracą 2 urządzeń w komorze
  • presostat wysokiego ciśnienia (tylko dla modeli jednofazowych, z wyjątkiem modelu LBN 2122)
  • wyłącznik ciśnieniowy wentylatora skraplacza , lub regulator obrotów wentylatora skraplacza (dla form 3 i 4)
  • zawór elektromagnetyczny po stronie ciekłego czynnika
  • Grzałki płytki sterującej (dla modeli ze sprężarką hermetyczną)