Chłodnictwo przemysłowe: monobloki, splity i bi-bloki, agregaty skraplające, chłodnice powietrza, chillery.

Seria NB - BI-BLOKI przemysłowe dla chłodni i mroźni

Jednostka zewnętrzna montowana na posadzce, chłodnica montowana w komorze pod sufitem.

Bora NB

Elektroniczny panel sterujący z modułem alarmowym – osobny na przewodzie 5m (na życzenie do 20m dł) – już podłączony.

rozprężanie czynnika: termostatyczny zawór rozprężny

Odszranianie grzałki elektryczne

Terminal przygotowany do podłączenia mikro-wyłącznika drzwiowego. Funkcje mikro-wyłącznika mogą być zaprogramowane na panelu sterującym.

Grzałki karterów sprężarek we wszystkich modelach.

Sprężarki półhermetyczne chronione przez termistory. Modele wyposażone w pompy oleju są dodatkowo chronione przez wyłącznik ciśnieniowy oleju.

Sprężarki o wydajności do 52m3/h są wyposżone w rozruch bezpośredni, a większe sprężarki mają rozruch „gwiazda-trójkąt”.

Wszystkie monobloki tej serii wyposażone są w regulowane presostaty niskiego i wysokiego ciśnienia, z automatycznym resetem.

Presostaty, zawory serwisowe i manometry dostępne podczas pracy urządzenia.

Wziernik i zawór elektromagnetyczny na linii ciekłego czynnika we wszystkich modelach.

Wszystkie modele są wyposażone w zbiornik cieczy z zaworem bezpieczeństwa.

Oddzielacz cieczy na stronie ssawnej

Presostat wentylatora skraplacza we wszystkich modelach. Na życzenie może być zamontowany regulator obrotów wentylatorów skraplacza.

Wyłączniki bezpieczeństwa zamontowane na drzwiczkach przednich z wentylatorami skraplacza.

Wyświetlacz alarmu zamontowany na jednostce zewnętrznej, przy szafce sterowniczej.

Bezpośredni odpływ skroplin

Grzałka w odpływie skroplin we wszystkich modelach zerowych i minusowych
oraz tzw blast-freezerach (do -45C).

Prowadnice dla podnoszenia agregatu wózkiem widłowym – w dolnej części.

Panel obudowy w którym zamontowano wentylatory agregatu, standardowo jest montowany pionowo (przepływ powietrza poziomy), ale można go zamontować również w poziomie – można to zrobić również po montażu urządzenia – wypływ powietrza ze skraplacza pionowo do góry.

W urządzeniach typu blast – freezer – standardowo są zamontowane grzałki kołnierzy wentylatorów chłodnicy.

Wyposażenie opcjonalne:

  • zasilanie elektryczne stosowane w innych krajach
  • skraplacz chłodzony wodą: jednostki wyposażone w skraplacz chłodzony wodą, są również wyposażone w zawór wody sterowany ciśnieniem, jak również w wentylator chłodzenia sprężarki (tylko w monoblokach mroźniczych)
  • Monitor napięcia.
  • Panele sterujące pracą 2, 3 , 4 urządzeń w jednej komorze
  • Regulator obrotów wentylatora skraplacza
  • Grzałki płytki sterującej
  • Manometry
  • Ochrona przed śniegiem:  dodatkowa pokrywa górna lub dodatkowe nóżki do urządzenia, o wys 30cm