Chłodnictwo przemysłowe: monobloki, splity i bi-bloki, agregaty skraplające, chłodnice powietrza, chillery.

Seria ID - monobloki przemysłowe montowane „przez ścianę komory”

Monoblok ścienny, montowany przez ścianę komory (komory już istniejące)

Mistral ID

Elektroniczny panel sterujący z modułem alarmowym – osobny na przewodzie 5m (na życzenie do 20m dł) – już podłączony.

rozprężanie czynnika: termostatyczny zawór rozprężny

Odszranianie:  grzałki elektryczne

Terminal przygotowany do podłączenia mikro-wyłącznika drzwiowego. Funkcje mikro-wyłącznika mogą być zaprogramowane na panelu sterującym.

Grzałki karterów sprężarek we wszystkich modelach.

Sprężarki półhermetyczne chronione przez termistory. Modele wyposażone w pompy oleju są dodatkowo chronione przez wyłącznik ciśnieniowy oleju.

Sprężarki o wydajności do 52m3/h są wyposżone w rozruch bezpośredni, a większe sprężarki mają rozruch „gwiazda-trójkąt”.

Wszystkie monobloki tej serii wyposażone są w regulowane presostaty niskiego i wysokiego ciśnienia, z automatycznym resetem.

Wziernik i zawór elektromagnetyczny na linii cieczowej we wszystkich modelach.

Wszystkie modele za wyjątkiem formy 1, są wyposażone w zbiornik cieczy z zaworem bezpieczeństwa.

Wymiennik cieczy typu coaxial.

Presostat wentylatora skraplacza we wszystkich modelach. Na życzenie może być zamontowany regulator obrotów wentylatorów skraplacza.

Wyłączniki bezpieczeństwa zamontowane na drzwiczkach przednich z wentylatorami skraplacza.

Bezpośredni odpływ skroplin

Grzałka w odpływie skroplin we wszystkich modelach zerowych i minusowych
oraz tzw blast-freezerach (do -45C)

montaż:  po wykonaniu otworu w ścianie komory, monoblok jest obsadzany, przykręcany oraz uszczelnaniany.

W urządzeniach typu blast – freezer – standardowo są zamontowane grzałki kołnierzy wentylatorów chłodnicy.

Wyposażenie opcjonalne:

  • zasilanie elektryczne stosowane w innych krajach
  • skraplacz chłodzony wodą: jednostki wyposażone w skraplacz chłodzony wodą, są również wyposażone w zawór wody sterowany ciśnieniem, presostat wysokiego ciśnienia o stałej nastawie, jak również wentylator chłodzenia sprężarki (tylko w monoblokach mroźniczych)
  • Monitor napięcia.
  • Regulator obrotów wentylatora skraplacza
  • Grzałki płytki sterującej
  • grzałka kołnierzy wentylatorów chłodnic  (w urządzeniach IDX  na -45C standardowa)