Chłodnictwo przemysłowe: monobloki, splity i bi-bloki, agregaty skraplające, chłodnice powietrza, chillery.

Seria GS-GT agregaty skraplające handlowe, bez obudowy

Rama urządzenia oraz pokrywa wentylatora, z blachy stalowej ocynkowanej .

Norte GS GT

Bateria skraplacza z rur miedzianych i aluminiowych lameli, z grilem ochronnym wentylatora .

Urządzenia są dostarczane pod ciśnieniem (hel) i są uprzednio testowane.

Lamele skraplacza : 3,2 mm.

Drewniane lub kartonowe opakowania.

Zawór odcinający po stronie ciekłego czynnika (w urządzeniach bez zbiornika cieczy ) .

Zawór odcinający po stronie ssawnej.

Zbiornik cieczy z zaworem odcinającym  Rotalock.

Parametry obliczeniowe :

Temperatura otoczenia = + 32 ° C (seria GS), + 43 ° C (GT serii) .

Przegrzanie gazu zasysanego : 11,1K .

Dochładzanie : 8,3K .

Wyposażenie opcjonalne :

  • na stronie ciekłego czynnika: składa się z filtra osuszacza ( ze stałym wkładem), wziernik ze wskaźnikiem wilgotności i zawór kulowy (tylko dla urządzeń z zaworem termostatycznym zaworem rozprężnym ) .
  • Regulowany presostat niskiego i wysokiego ciśnienia .
  • Presostat o stałej nastawie.