Chłodnictwo przemysłowe: monobloki, splity i bi-bloki, agregaty skraplające, chłodnice powietrza, chillery.

Seria TA - przemysłowe agregaty skraplające, bez obudowy

Podstawowa rama wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo.

Norte TA

Pół-hermetyczna sprężarka wraz z zaworami odcinającymi po stronie ssawnej i tłocznej.

Wbudowany skraplacz chłodzony powietrzem.

Zbiornik cieczy zamontowany w zestawie, wyposażony w zawór odcinający Rotalock i złączki NPT do zaworu bezpieczeństwa.

Obwód chłodniczy pod ciśnieniem (hel), urządzenia testowane ciśnieniowo i elektrycznie.

Urządzenia dostarczane, są już napełnione olejem poliestrowym.

Wyposażenie opcjonalne:

 • Grzałka karteru.
 • Przekaźnik termist.
 • Wyłączniki ciśnieniowe.
 • Wyłącznik różnicowy ciśnienia oleju (dla sprężarek wyposażonych w pompy olejowej).
 • Absorbery drgań po stronie ssącej i tłocznej sprężarki.
 • Separator oleju z linią powrotną oleju.
 • Zawór odcinający na linii tłocznej
 • Zawór bezpieczeństwa.
 • Linia ciekłego czynnika: (filtr osuszacz, wziernik i zawór kulowy).
 • Oddzielacz cieczy na stronie ssawnej.
 • Zawór odcinający i filtr na stronie ssawnej.
 • Manometry.
 • Skrzynka przyłączeniowa z instalacją elektryczną.
 • Główna tablica rozdzielcza.
 • Presostat wentylatora skraplacza.