Chłodnictwo przemysłowe: monobloki, splity i bi-bloki, agregaty skraplające, chłodnice powietrza, chillery.

Seria UL – agregaty skraplające

Agregat skraplający montowany na posadzce.

Norte UL

Szafka sterująca przygotowana do podłączenia sterownika urządzenia, termostatu.

Wziernik cieczy

Wszystkie modele wyposażone w zbiornik cieczy z zaworem bezpieczeństwa.

Grzałki karterów sprężarek we wszystkich modelach.

Oddzielacze cieczy na stronie ssawnej we wszystkich modelach.

Wszystkie modele tej serii wyposażone są w  presostaty niskiego i wysokiego ciśnienia o stałej nastawie.

Presostat wentylatora skraplacza we wszystkich modelach.

Panel obudowy w którym zamontowano wentylatory agregatu, standardowo jest montowany pionowo (przepływ powietrza poziomy), ale można go zamontować również w poziomie – można to zrobić również po montażu urządzenia – wypływ powietrza ze skraplacza pionowo do góry. (z wyjątkiem formy 4)

Wyposażenie opcjonalne:

  • zasilanie elektryczne stosowane w innych krajach
  • skraplacz chłodzony wodą: jednostki wyposażone w skraplacz chłodzony wodą, są również wyposażone w zawór wody sterowany ciśnieniem, jak również w wentylator chłodzenia sprężarki (tylko w monoblokach mroźniczych)
  • Monitor napięcia.
  • Panele sterujące pracą 2, 3 , 4 urządzeń w jednej komorze
  • Regulator obrotów wentylatora skraplacza
  • Grzałki płytki sterującej
  • Manometry
  • Ochrona przed śniegiem:  dodatkowa pokrywa górna lub dodatkowe nóżki do urządzenia, o wys 30cm