Chłodnictwo przemysłowe: monobloki, splity i bi-bloki, agregaty skraplające, chłodnice powietrza, chillery.

RH urządzenia typu split

Regulacja temperatury i wilgotności w chłodni.

Bora RH

 • Agregat skraplający montowany na posadzce, parownik pod sufitem.
 • Panel zdalnego sterowania (nie podłączony). Funkcje: chłodzenie, ogrzewanie, nawilżanie, osuszanie, cykl „dripping” , cykl "running-stop"
 • rozprężanie czynnika:  kapilara.
 • Filtr rdzeniowy na stronie ciekłej czynnika.
 • Presostaty niskiego i wysokiego ciśnienia ze stałą nastawą i z automatycznym resetem.
 • Powłoki antykorozyjne (kataforeza), na wymiennikach chłodnicy i skraplacza.
 • Bezpośrednie odprowadzanie skroplin.
 • Agregat skraplający można montować na zewnątrz.

Urządzenia zaleca się do używania w temperaturze otoczenia nie mniejszej niż 10 ° C. Do pracy w temperaturze poniżej 10 ° C na zewnątrz, stosuje się „pakiety zimowe”.
Wyjście rur zaworami odcinającymi ze skraplacza, kołnierze do lutowania na parowniku.

Wyposażenie opcjonalne:

 • Niestandardowe zasilanie.
 • Skraplacz chłodzony wodą.
 • Monitor napięcia.
 • Presostat wentylatora skraplacza we wszystkich modelach i regulator prędkości wentylatora skraplacza (niedostępne dla 1.01 ).
 • Grzałka panelu sterującego.
 • Grzałka karteru.
 • Włącznik i układ sterowania oświetleniem komory chłodniczej.
 • Przełącznik sterujący wentylatorem wyciągowym.
 • Wentylator z wyłącznikiem czasowym (90 m3 / h).
 • Nawilżacz z akcesoriami (para wytworzona: 1,5 kg / h).