Chłodnictwo przemysłowe: monobloki, splity i bi-bloki, agregaty skraplające, chłodnice powietrza, chillery.

Seria CB - urządzenia rozdzielone tzw. splity chłodnicze i mroźnicze – wieszane na ścianie

Kompletne urządzenia rozdzielone – bez rurociągu chłodniczego, jednostka skraplająca wieszana na ścianie, chłodnica montowana w komorze

Bora CB

Elektroniczny panel sterujący – na przewodzie 5m dł., do montażu np.przy drzwiach do komory (ewentualnie do 20m) – podłączony do urządzenia.

rozprężanie czynnika:  termostatyczny zawór rozprężny

Odszranianie:   grzałki elektryczne.

Urządzenie przygotowane do sterowania oświetleniem komory.

Urządzenie przygotowane do podłączenia mikro-wyłącznika drzwiowego.

Przewód do podłączenia grzałki drzwi dla urządzeń mroźniczych.

Wszystkie jednostki wyposażone są w presostaty niskiego i wysokiego ciśnienia o stałej nastawie.

Bezpośredni odpływ skroplin.

Grzałka w odpływie skroplin we wszystkich urządzeniach zerowych i minusowych.

Jednostki zewnętrzne w wersji standard zaleca się montować w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada poniżej +10C.

Do montażu urządzeń na zewnątrz służy tzw „pakiet zimowy”.
W tym przypadku zalecane jest również lekkie zadaszenie.


Wyposażenie opcjonalne:

  • inne zasilanie elektryczne, stosowane w innych krajach
  • skraplacz chłodzony wodą: jednostki wyposażone w skraplacz chłodzony wodą, są również wyposażone w zawór wody sterowany ciśnieniem, presostat wysokiego ciśnienia o stałej nastawie (również w urządzeniach jednofazowych), jak również wentylator chłodzenia sprężarki (tylko w monoblokach mroźniczych)
  • Monitor napięcia.
  • Panel sterujący pracą 2 urządzeń w komorze
  • Presostat wentylatora skraplacza
  • Regulator obrotów wentylatora skraplacza
  • Grzałki płytki sterującej