Chłodnictwo przemysłowe: monobloki, splity i bi-bloki, agregaty skraplające, chłodnice powietrza, chillery.

Seria VT - monobloki chłodnicze i mroźnicze montowane „przez ścianę komory”

Monoblok ścienny, montowany przez ścianę komory (komory już istniejące)

Mistral VT

Elektroniczny panel sterujący zamontowany na monobloku

rozprężanie czynnika: kapilara.

Odszranianie: gorący gaz

Urządzenia są przygotowane do podłączenia oświetlenia komory.

Przewód do podłączenia mikro-wyłącznika drzwiowego. Funkcje mikro-wyłącznika mogą być zaprogramowane na panelu sterującym.

Przewód do podłączenia grzałki drzwi dla monobloków mroźniczych.

Wszystkie monobloki tej serii wyposażone są w regulowane presostaty niskiego i wysokiego ciśnienia, z automatycznym resetem.

Oddzielacz cieczy

Zawór elektromagnetyczny

Grzałki karterów sprężarek we wszystkich modelach.

Bezpośredni odpływ skroplin

Grzałka w odpływie skroplin we wszystkich urządzeniach zerowych i minusowych

Wyposażenie opcjonalne:

  • zasilanie elektryczne stosowane w innych krajach
  • skraplacz chłodzony wodą: jednostki wyposażone w skraplacz chłodzony wodą, są również wyposażone w zawór wody sterowany ciśnieniem, presostat wysokiego ciśnienia o stałej nastawie, jak również wentylator chłodzenia sprężarki (tylko w monoblokach mroźniczych)
  • panel sterujący na przewodzie 5m – do montażu przy drzwiach komory chłodniczej (opcjonalnie do dł. 20m)
  • Monitor napięcia.
  • Regulator obrotów wentylatora skraplacza (forma 3) (przy montażu na zewnątrz)
  • Grzałki płytki sterującej