Chłodnictwo przemysłowe: monobloki, splity i bi-bloki, agregaty skraplające, chłodnice powietrza, chillery.

Seria SV z płytką chłodnicą - monobloki chłodnicze montowane na dachu komory – dla niskich komór chłodniczych i mroźniczych

Monoblok sufitowy, montowany na dachu komory

Mistral SV

Elektroniczny panel sterujący – na przewodzie 5m do montażu przy drzwiach komory (opcjonalnie do 20m dł)

Rozprężanie czynnika: kapilara.

Odszranianie: gorący gaz

Standardowe oświetlenie komory – we wszystkich modelach.

Przewód do podłączenia mikro-wyłącznika drzwiowego. Funkcje mikro-wyłącznika mogą być zaprogramowane na panelu sterującym.

Przewód do podłączenia grzałki drzwi dla monobloków mroźniczych.

Wszystkie monobloki tej serii wyposażone są w presostaty niskiego ciśnienia o stałej nastawie. Modele 400/3/50 oraz model SVN 2122 są również wyposażone w presostat wysokiego ciśnienia  o stałej nastawie.

Taca odparowywania skroplin oraz z odpływem przelewowym bezpieczeństwa.

Odpływ skroplin realizowany po dachu komory chłodniczej.

Grzałka odpływu skroplin we wszystkich modelach.

Urządzenia w wersji standard zaleca się montować w pomieszczeniach.

Do montażu urządzeń na zewnątrz służy tzw „pakiet zimowy”.
W tym przypadku zalecane jest również lekkie zadaszenie.

Wyposażenie opcjonalne:

  • zasilanie elektryczne stosowane w innych krajach
  • skraplacz chłodzony wodą: jednostki wyposażone w skraplacz chłodzony wodą, są również wyposażone w zawór wody sterowany ciśnieniem, presostat wysokiego ciśnienia o stałej nastawie, jak również wentylator chłodzenia sprężarki (tylko w monoblokach mroźniczych)
  • Monitor napięcia.
  • Presostat wysokiego ciśnienia (tylko dla modeli 230/1/50 za wyjątkiem SVN 2122)
  • ciśnieniowy wyłącznik wentylatora skraplacza
  • Grzałki karteru sprężarki
  • grzałka panelu sterowania
  • dodatkowy zawór elektromagnetyczny