Chłodnictwo przemysłowe: monobloki, splity i bi-bloki, agregaty skraplające, chłodnice powietrza, chillery.

Seria AT - monobloki chłodnicze i mroźnicze tzw.„siodłowe” z opcją montażu w komorze istniejącej

Monoblok ścienny,wieszany na ścianie komory przed montażem sufitu.

Mistral AT

Elektroniczny sterownik zamontowany na agregacie

Rozprężanie czynnika: kapilara.

Odszranianie:  gorący gaz

Oświetlenie standardowe komory, dla wszystkich modeli.

Przewód do podłączenia mikro-wyłącznika drzwiowego (tylko w przypadku wybranej opcji – elektroniczny panel sterujący).

Przewód do podłączenia grzałki drzwi dla monobloków minusowych.

Wszystkie jednostki wyposażone są w presostat niskiego ciśnienia o stałej nastawie.

Wszystkie urządzenia zasilane 400/3/50 oraz model ATN 2122, są wyposażone w presostat wysokiego ciśnienia o stałej nastawie.

Taca odparowywania skroplin z przelewowym odpływem bezpieczeństwa we wszystkich urządzeniach formy 1 i 2. Dla formy 3 taca tylko dla monobloków zerowych.

Bezpośredni odpływ skroplin dla urządzeń formy 3 mroźniczych oraz dla wszystkich urządzeń formy 4.

Grzałka w odpływie skroplin we wszystkich urządzeniach zerowych i minusowych

Urządzenia w wersji standard zaleca się montować w pomieszczeniach.

Do montażu urządzeń na zewnątrz służy tzw „pakiet zimowy”.
W tym przypadku zalecane jest również lekkie zadaszenie.

Wyposażenie opcjonalne:

 • zestaw umożliwiający montaż monobloku w ścianie komory, bez demontażu sufitu
 • zasilanie elektryczne stosowane w innych krajach
 • skraplacz chłodzony wodą: jednostki wyposażone w skraplacz chłodzony wodą, są również wyposażone w zawór wody sterowany ciśnieniem, presostat wysokiego ciśnienia o stałej nastawie (również w urządzeniach jednofazowych), jak również wentylator chłodzenia sprężarki (tylko w monoblokach mroźniczych)
 • panel sterujący na przewodzie 5m – do montażu przy drzwiach komory chłodniczej (opcjonalnie do dł. 20m)
 • Monitor napięcia.
 • presostat wysokiego ciśnienia (dla jednostek jednofazowych).
 • Presostat wentylatora skraplacza (przy montażu na zewnątrz)
 • Regulator obrotów wentylatora skraplacza (forma 3) (przy montażu na zewnątrz)
 • Grzałki płytki sterującej (przy montażach na zewnątrz).
 • Grzałka karteru sprężarki (montaż na zewnątrz).
 • Dodatkowy elektrozawór (na linii tłoczenia) zalecany w przypadku, gdy urządzenia są wystawione na działanie niskich temperatur otoczenia).