Chłodnictwo przemysłowe: monobloki, splity i bi-bloki, agregaty skraplające, chłodnice powietrza, chillery.

Seria AE - monobloki chłodnicze i mroźnicze tzw.„siodłowe”

Monoblok ścienny, wieszany na ścianie komory przed montażem sufitu.

Mistral AE 

Monobloki formy 1 – mają szerokość 40cm – wąskie, przystosowane do montażu obok drzwi chłodniczych w małych komorach

Elektroniczny sterownik zamontowany na agregacie

Rozprężanie czynnika: kapilara.

Odszranianie: grzałki elektryczne

Oświetlenie standardowe komory, dla wszystkich modeli.

Przewód do podłączenia grzałki drzwi dla monobloków minusowych.

Wszystkie jednostki wyposażone są w presostat niskiego ciśnienia o stałej nastawie.

Taca odparowywania skroplin, z przelewowym odpływem bezpieczeństwa we wszystkich urządzeniach.

Grzałka w odpływie skroplin we wszystkich urządzeniach zerowych i minusowych

Urządzenia w wersji standard zaleca się montować w pomieszczeniach.

Do montażu urządzeń na zewnątrz służy tzw „pakiet zimowy”.
W tym przypadku zalecane jest również lekkie zadaszenie.

Wyposażenie opcjonalne:

  • zasilanie elektryczne stosowane w innych krajach
  • skraplacz chłodzony wodą: jednostki wyposażone w skraplacz chłodzony wodą, są również wyposażone w zawór wody sterowany ciśnieniem, presostat wysokiego ciśnienia o stałej nastawie (również w urządzeniach jednofazowych), jak również wentylator chłodzenia sprężarki (tylko w monoblokach mroźniczych)
  • Monitor napięcia.
  • presostat wysokiego ciśnienia (dla jednostek jednofazowych).
  • Presostat wentylatora skraplacza (przy montażu na zewnątrz)
  • Regulator obrotów wentylatora skraplacza (forma 3) (przy montażu na zewnątrz)
  • Grzałki płytki sterującej (przy montażach na zewnątrz).
  • Grzałka karteru sprężarki (montaż na zewnątrz).
  • Dodatkowy zawór elektromagnetyczny (na linii tłoczenia) zalecany w przypadku, gdy urządzenia są wystawione na działanie niskich temperatur otoczenia.